logo
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Εκπαιδευτικοί μέθοδοι

Εκπαιδευτικοί Μέθοδοι

Direct Method

Μιλάμε Αγγλικά από την πρώτη ημέρα!

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας είναι βασισμένη στη Direct Method (άμεση μέθοδο). Με την άμεση μέθοδο οι μαθητές μαθαίνουν τα Αγγλικά όπως ακριβώς έμαθαν τη μητρική τους γλώσσα. Πρώτος στόχος είναι η προφορική ικανότητα και στη συνέχεια η γραπτή ικανότητα. Είναι μία φυσική μέθοδος όπου η γλώσσα διδάσκεται μέσω επίδειξης, παραδειγμάτων, εικόνων κτλ., πάντοτε, στην ξένη γλώσσα. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκέφτονται στα Αγγλικά ώστε να χρησιμοποιούν την γλώσσα σωστά και να μην κάνουν μετάφραση απλώς.

Ακούγοντας Αγγλικά από την πρώτη ημέρα στην τάξη, οι μαθητές παροτρύνονται να χρησιμοποιήσουν στην αρχή απλές λέξεις, στη συνέχεια απλές φράσεις και αργότερα πιο ολοκληρωμένο λόγο, όπως ακριβώς με την μητρική γλώσσα. Με την άμεση μέθοδο οι μαθητές αποκτούν ευχέρεια στον λόγο, πολύ καλή προφορά και αποτελεσματική έκφραση.

Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της άμεσης μεθόδου:

 • διδασκαλία των εννοιών και του λεξιλογίου μέσω παντομίμας , αντικειμένων της πραγματικής ζωής, και άλλων οπτικοακουστικών μέσων που κάνουν το μάθημα πιο παραγωγικό και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών
 • διδασκαλία της γραμματικής , χρησιμοποιώντας μια επαγωγική προσέγγιση (οι μαθητές δεν μαθαίνουν τους κανόνες «απ΄έξω» αλλά τους κατανοούν μέσα από την παρουσίαση των κατάλληλων γλωσσικών μορφών στη γλώσσα-στόχο )
 • ανάπτυξη επικοινωνιακής δραστηριότητας μέσω της οποίας εξασκείται η ακουστική και προφορική ικανότητα των μαθητών

Μία γλώσσα μαθαίνεται μόνο μιλώντας την και αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος που επιτυγχάνεται μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου.

 

NLP

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός

Στo Κέντρo Ξένων Γλωσσών Ι. Πατσουμά γνωρίζουμε ότι δεν μαθαίνουν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Εφαρμόζοντας τις τεχνικές του NLP μπορούμε να εντοπίσουμε τον μαθησιακό τύπου του κάθε παιδιού.

Είναι οπτικός, ακουστικός ή κιναισθητικός τύπος;

Οι καθηγητές μας γνωρίζοντας τον μαθησιακό τύπο του κάθε μαθητή μπορούν να διαφοροποιήσουν την διδασκαλία τους και να εξασφαλίσουν ότι ο κάθε μαθητής μαθαίνει με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα προσεγγίζοντας τον σύμφωνα με το μαθησιακό του προφίλ.

Έτσι βοηθούμε τα παιδιά μας να εξελιχθούν καλύτερα στο σχολείο τους, αυξάνοντας την απόδοση τους, αλλά και γενικότερα στην ζωή τους, γνωρίζοντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες τους και πετυχαίνοντας κάθε στόχο που θέτουν.

 

Προχώρα Ψηφιακά

Η Συνδυασμένη Μορφή Εκπαίδευσης

Blended Learning – Μικτή Εκμάθηση

To πρόγραμμα μικτής εκμάθησης (Blended Learning) που θα προσφέρεται από το Σεπτέμβριο του 2017 συνδυάζει διαδικτυακά μαθήματα στο σπίτι με παράλληλα μαθήματα στην τάξη. Το Blended Learning είναι η τελευταία εξέλιξη στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και έχει υιοθετηθεί με μεγάλη επιτυχία από όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια και μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού. Ενσωματώνει την παραδοσιακή διδασκαλία με την ηλεκτρονική εκμάθηση. Είναι σχεδιασμένο για μαθητές .

Γιατί Μικτή Eκπαίδευση (Blended Learning) ;

 • Προσφέρει ευελιξία ως προς το χρόνο και το μέρος, καθώς είναι άμεσα διαθέσιμο
 • Το κόστος είναι χαμηλό, αλλά η ποιότητα παραμένει υψηλή
 • Δίνει απεριόριστη πρόσβαση στη μάθηση, αυτόνομα αλλά με την υποστήριξη του καθηγητή
 • Ο χρόνος στην τάξη αξιοποιείται εποικοδομητικά ενώ παράλληλα αναπτύσσονται σημαντικές δεξιότητες, όπως η σωστή διαχείριση χρόνου
 • Παρέχει εξατομικευμένη μάθηση, διευκολύνοντας την πρόοδό σύμφωνα με το ρυθμό του μαθητή και δίνοντας τη δυνατότητα τόσο στο μαθητή όσο και στο γονιό να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την επίδοσή του

Ένα μάθημα με τον καθηγητή στην τάξη

 • Παράδοση και εξάσκηση μέσω βιβλίου
 • Έμφαση στο speaking
 • Επεξήγηση και απαντήσεις σε απορίες

Οnline Εξάσκηση

(Vocabulary, Grammar, Listening, Writing, Reading)
 • Πρόοδο με το δικό σου ρυθμό
 • Ανάθεση ασκήσεων και ολοκλήρωση αυτών σε δεδομένο χρόνο
 • Συνεχής σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία με τον καθηγητή
 • Στενή παρακολούθηση, υποστήριξη και καθοδήγηση από τον καθηγητή
Γιατί να μας επιλέξετε;
Αποτελέσματα μαθητών μας Επιλεγμένοι καθηγητές Μαθαίνουμε βιωματικά Σύγχρονο Περιβάλλον Ψηφιακή Τάξη Εξελισσόμαστε Αγαπάμε αυτό που κάνουμε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εντυπώσεις Μαθητών

I had a great time

I had a great time although we had a lot of homework. The lesson was rarely boring. We learnt a lot of information not only

Χρήστος 13 ετών

 

5.0
2017-03-13T11:54:16+00:00

Χρήστος 13 ετών

 

I had a great time although we had a lot of homework. The lesson was rarely boring. We learnt a lot of information not only

Αυτά τα έξι χρόνια κύλησαν ωραία!

Αυτά τα έξι χρόνια κύλησαν ωραία! Ήταν δική μου επιλογή να ξεκινήσω Αγγλικά και ήξερα ότι έπρεπε να γίνω υπεύθυνη για τα μαθήματα μου. Τα πρώτα τρία χρόνια ήταν εύκολα

Άννα 15 ετών

5.0
2017-09-01T20:51:01+00:00

Άννα 15 ετών

Αυτά τα έξι χρόνια κύλησαν ωραία! Ήταν δική μου επιλογή να ξεκινήσω Αγγλικά και ήξερα ότι έπρεπε να γίνω υπεύθυνη για τα μαθήματα μου. Τα πρώτα τρία χρόνια ήταν εύκολα

Τα χρόνια που περάσαμε στο φροντιστήριο σας

Τα χρόνια που περάσαμε στο φροντιστήριο σας, ήταν πάρα πολύ ωραία , θα μας μείνουν αξέχαστα, γιατι περάσαμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας

Αντώνης 15 ετών

5.0
2017-09-01T20:50:27+00:00

Αντώνης 15 ετών

Τα χρόνια που περάσαμε στο φροντιστήριο σας, ήταν πάρα πολύ ωραία , θα μας μείνουν αξέχαστα, γιατι περάσαμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας
5.0
3